Tärkeää tietoa asbestista

Asbesti on monille nimenä tuttu, mutta se miten monia se koskee remontoinnin suhteen, voi tulla yllätyksenä. Remonttia suunnittelevan onkin hyvä tietää asbestista jo ennen remonttiin ryhtymistä.

Asbesti on hengenvaarallinen kuitumainen silikaattimineraali, joka hengityselimiin päästessään voi aiheuttaa keuhkosyöpää. Asbestia on käytetty rakennusmateriaaleissa runsaasti 60- ja 70-luvuilla. Tästä johtuen iso osa suomalaisista rakennuksista sisältää asbestia. Asbestin myynti ja käyttö kiellettiin kokonaan 1994.

Suomessa astui voimaan vuoden 2016 uusi asbestilainsäädäntö. Sen tarkoituksena on taata turvallisempi ympäristö asbestipurkutöiden parissa työskenteleville ja asbestia sisältävissä rakennuksissa asuville parempaa turvaa ja ennalta ehkäistä siitä aiheutuvia haittoja.

Miten tämä vaikuttaa remontin suunnitteluun ja toteutukseen?

Kaikissa ennen 1994 rakennetuissa rakennuksissa tulee varmistua, ettei niiden purettavat rakenteet sisällä asbestia. Asia varmistetaan ottamalla asbetinäytteet remontoitavasta kohteesta.

Asbestinäytteiden otto on hyvä jättää remontin valvojalle tai urakoitsijalle, jotka tietävät mistä ja minkälaiset näytteet kohteesta on otettava. Lakimuutoksen takia monet näytteitä käsittelevät laboratoriot ovat ruuhkautuneet, joten näytteidenotto kannattaa järjestää mahdollisimman ajoissa. Toistaiseksi näytetulokset ovat tuleet 2 – 10 arkipäivän sisällä.

Remontoitavasta kohteesta on syytä ottaa näytepalat jokaisesta paikasta, missä on voi olettaa olevan asbestia. Näin mahdollinen asbestilöytö voidaan kohdentaa ja välttämättä koko tilaa ei ole pakko purkaa asbestipurkuna. Asbestipurku on huomattavasti kalliimpaa, kuin normaalit purkutyöt. Asbestinäytteiden otto ja analyysien hinnat pyörivät keskimäärin 180€ – 350€ välillä, riippuen kuinka monta näytepalaa otetaan. Tämä on kuitenkin vaihe, missä ei kannata säästää.

Laki velvoittaa asbetikartoituksen tekoon rakennushankkeeseen ryhtyvää henkilöä tai organisaatiota. Myös yksittäistä osakkeenomistajaa. Taloyhtiössä asuvan kannattaa keskustella isännöitsijän kanssa etukäteen, mikä on yhtiön kanta kartoituksen ja mahdollisten purkutöiden kustannusten suhteen.

Muista nämä asiat ennen remontin aloitusta:

– tee asbestikartoitus ammattilaisen kanssa
– varmista, että kartoitus antaa tarvittavat tiedot johtopäätösten tekoon
– huolehdi, että mahdolliset asbestipurkutyöt tekee luvan omaava yritys
…näin huolehdit sekä omasta, että muiden terveydestä.

Lisätietoa asbestilainsäädännöstä löytyy täältä.

Lähteet: työsuojelu.fi