Kampanjan säännöt

Osallistu arvontaan ja voita 1500€ remonttirahaa” -kampanjan ajalla 30.12.2015 – 31.3.2016 (jäljempänä kampanja) ja siihen liittyvän arvonnan järjestää

Timpermannit Jyväskylä Oy
Sulunperäntie 21
40800 VAAJAKOSKI

Kampanjaan osallistuminen
Kampanjaan voi osallistua ulkoisten internet-sivustojen välityksellä ja osallistuminen on ilmaista. Siihen saa osallistua vain omalla nimellä ja sähköpostiosoitteella kerran.

2011 voimaan tulleen lainsäädännön muutoksen myötä kilpailuihin osallistumisen voi rajoittaa vain ostaviin asiakkaisiin, markkinointiluvan antaneisiin ja muihin vastaaviin asiakasryhmiin.

Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Voittajan luvalla hänen tietonsa voidaan julkaista Timpermannit Jyväskylä Oy:n viestinnässä.

Kampanjaan osallistumalla liityt yrityksen markkinointirekisteriin. Kampanjan aikana kerättyjä yhteystietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille.

Rajoitukset
Kampanjaan voivat osallistua vain täysi-ikäiset, Suomessa asuvat henkilöt. Remonttiraha on käytettävissä rajatulla alueella, enintään 25km säteellä Jyväskylästä.

Kampanja-aika
Kampanjan viimeinen osallistumispäivä on 31.3.2015, ellei toisin ilmoiteta. Kampanja voidaan myös lopettaa edellä mainittua päivämäärää aiemmin tai sen viimeistä osallistumispäivää voidaan siirtää eteenpäin.

Palkinto
Kampanjan pääpalkintona arvotaan 1500 € remonttirahaa.

Palkinto on käytettävissä 1.1. – 30.4.2016 tehtyihin remonttisopimuksiin Timpermannit Jyväskylä Oy:n kanssa. Remontoitavan kohteen on sijaittava enintään 25 kilometrin päässä Jyväskylästä. Palkinto vähennetään loppulaskusta remontin valmistuttua. Mikäli remontti on toteutettu ennen arvontaa, palautamme palkintosumman voittajalle hyvityslaskun muodossa.
Palkintosummaa ei voi jakaa useampiin osiin, vaan se on käytettävä kerralla.

Arvonnan järjestäjä vastaa palkintoihin liittyvistä veroista.

Muut ehdot
Kampanjan järjestämiseen osallistuneet henkilöt eivät saa ottaa osaa kampanjaan.

Tietoja kampanjasivujen käytöstä voidaan kerätä ja käsitellä, jotta kampanjamallia pystytään edelleen kehittämään. Tämä verkossa toimiva kampanja toimii yleisimmissä internet-selaimissa ja sähköpostiohjelmissa.

Kampanjan järjestäjä vastaa kampanjan sisällöstä. Kampanjan järjestäjä ja kampanjan tekninen toteuttaja eivät vastaa kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista, kuten ongelmasta yleisessä internetverkkoyhteydessä tai käyttökatkoksista, kampanjaan osallistuvan henkilön palomuurin tai virustorjuntaohjelmiston toiminnasta johtuvista ongelmista tai kampanjaan osallistuvan henkilön tahallisesta tai tahattomasti haitallisesta käyttäytymisestä eikä näiden takia aiheutuneista välillisistä vahingoista.

Osallistumalla tähän kampanjaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kampanjasääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Kampanjasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.