Täydellinen huoneistoremontti – osa 2

Tässä moniosaisessa blogikirjoituksessa tutustutaan kerrostalokohteeseen, jossa toteutettiin kokonaisvaltainen remontti lattiasta kattoon. Tämän tarinan jälkeen tiedät varmasti enemmän, minkälaista on koko asunnon tai vaikka vain keittiön remontointi. Pyrimme antamaan käytännön vinkkejä mitkä helpottavat omia remonttiaskareitasi ja mahdollistavat paremman lopputuloksen

Purkutyöt

Uudistusta tehdessä on vanha usein otettava pois tieltä. Remontin ensimmäinen fyysinen ponnistus on usein purkutyöt. Tämä on remontin epäkiitollisin vaihe, mutta oikein hoidettuna se helpottaa huomattavasti remontin muita vaiheita. Suunnittelu on myös tärkeää varsinkin silloin, kun asunnossa asutaan remontin aikana. Tällöin tulee huomioida mahdolliset vesi- ja sähkökatkot ja miten ne ajoitetaan niin, että niistä koituu mahdollisimman vähän haittaa.

Ennen purkutöiden aloittamista on säilytettävien pintojen suojaaminen erityisen tärkeää, ettei purkutöillä aiheuteta tarpeetonta vahinkoa. Samoin käytössä olevien tilojen eristäminen on tärkeää, jotta pöly ja lika pysyy poissa. Esimerkiksi lattioiden suojaaminen vanereilla, kovalevyillä tai suojapaperilla on yleisintä, kuten myös tässä kohteessa. Yksi tärkeä suojauksen kohde, mikä monelta voi unohtua, on ilmanvaihtokanavat. Purkutyöt aiheuttavat usein pölyä, mikä kulkeutuu helposti ilmanvaihtokanaviin ja aiheuttaa siellä vahinkoa. Siksi kohteen ilmanvaihtokavat on hyvä suojata esimerkiksi teippaamalla muovipussit venttiilien päälle purkutöiden ajaksi. Toinen vinkki suojaukseen on vesi- ja viemäriputkien päiden suojaaminen muovipussilla tai teipillä. Vesiputkissa olevat sulut jäävät usein paikalleen purkuvaiheessa. Mikäli sulunpäitä ei suojata, voi putkiin joutua pölyä, joka tukkii putket ja aiheuttaa ylimääräistä työtä.

Tässä kohteessa keittiön lisäksi purkutuomion saivat wc/pesuhuoneen huoneiston puoleiset seinät, osa eteisen kaapeista ja makuuhuoneen kaapistot. Makuuhuoneen katosta revittiin paneelit ja muiden huoneiden katoista styroksilevyt alas. Olohuoneen ja keittiön välistä aukkoa ja olohuoneen ja eteisen välistä oviaukkoa päätettiin suurentaa. Oviaukkojen suurentaminen ja seinien purku vaatii timanttileikkuria, koska kyseessä oli muurattu tiiliseinä. Tähän työhön palkattiin purkutyön ammattilaiset, koska heillä oli tarvittavat työkalut ja suojavälineet työn hoitamiseen. Vaihtoehtona olisi ollut sopivien laitteiden vuokraaminen, mutta työhön olisi kulunut huomattavasti enemmän aikaa ja vaivaa, joten ammattilaisten palkkaaminen oli tässä huomattavasti parempi ratkaisu. Muun purkutyön hoitivat Timpermannit.

Tiiliseinien purkamisen ja leikkaamisen takia asunnon lattiat oli suojattu vanereilla purettavien seinie viereltä, jotta putoavat tiilet eivät vaurioittaneet puulattiaa. Lisäksi huoneisto alipaineistettiin, koska seinien leikkaamisesta ja tiilien hajoittamisesta aiheutui runsaasti pölyä.

Varsinkin seinien purkamisessa tulee aina olla tieto siitä, meneekö purettavan seinä sisällä sähköjohtoja tai vesiputkia. Jos tällaisia seinien sisältä löytyy, ei se ole este purkutöille. Silloin vain tehdään tarpeelliset muutostyöt sähkö- tai putkimiehen kanssa niin, ettei niiden purkamisesta ole haittaa.

Tässä vaiheessa haluan muistuttaa, että purkutöissä alueita voidaan myös eristää siten, että muualla asunnossa voidaan jatkaa elämistä purkutöistä huolimatta. Mikäli asuminen asunnossa remontin aikana on pakollista, on suunnitteluvaiheessa hyvä miettiä miten se on toteutettavissa niin, että remontista koituu mahdollisimman vähän vaivaa. Tähän neuvoja saa kokeneilta ammattilaisilta.

Purkutöistä koituva jätemäärä yllättää usein suuruudellaan. Jätteiden kuljetus on asia, joka on hyvä suunnitella etukäteen tai sopia urakoitsijan kanssa, mikäli ei itse halua ottaa jätteitä hoidettavakseen. Huomioon otettavaa tässä on se, että esimerkiksi Jyväskylässä Mustankorkean jätteenkäsittelyasemalla yksityisten tuottamasta remonttijätteestä veloitetaan vähemmän kuin yritysten tuottamasta. Eli jos sinulla on mahdollista kuljettaa remonttijätteet itse, voit säästää siinä rahaa. Tästä voit vielä tutustua Mustankorkean hinnastoon.

Tässä kohteessa purkujätteet (n. 2000 kg seinätiiliä + muut) hoidettiin talkoovoimilla sekä laina-autolla ja peräkärryllä. Lisämukavuutta aiheutti hissittömyys ja kolmas kerros.

Joitain purkutöitä voi tehdä itsekin, vaikka ei olisikaan alan ammattilainen. Se voi olla joskus jopa hyvin terapeuttista. Tärkeintä on vain tietää, mitä on tekemässä. Asunnon suojaamisen lisäksi on tärkeää suojata itsensä tarpeellisilla suojavarusteilla. Ja sitten se kaikista tärkein! Älä katkaise käytössä olevia vesiputkia, äläkä koske tai katkaise käytössä olevia sähköjohtoja.

Meiltä voit remontin yhteydessä tilata myös purkutyöt. Me voimme myös opastaa sinua purkutöissä ja tehdä ne yhteistyössä kanssasi. Ota yhteyttä, niin aloitetaan suunnittelu.